Vad kostar SEO?

Varför kallas sökmotoroptimering ibland SEO?

Det kan vara litet förvirrande att förstå varför man ibland hänvisar till sökmotoroptimering som sökmotoroptimering, sökmotoroptimera eller sökordsoptimering och ibland kallar det SEO.

Vi ska här nedan försöka reda ut begreppen.

Vad betyder SEO?

Förkortningen SEO betyder på svenska detsamma som sökmotoroptimering.

På svenska finns det ingen tydlig logik i förkortningen SEO, vilket beror på att SEO är en förkortning från engelskans Search Engine Optimization.

Så det är helt enkelt samma sak, bara olika språk.


Vad är SEO?

Sökmotoroptimeringar (eller SEO, om du så vill) omfattar olika metoder och tekniker som används för att optimera din webbplats.

Syftet med optimeringen är att din webbsajt skall bli mer sökmotorvänlig och därmed få bättre förutsättningar att ranka högt i sökningar på sökmotorer. Som t.ex. Google.

 • En noggrann och professionellt utförd optimering ökar dina chanser att placeras högt i Googlesökningar och sökningar i andra sökmotorer.
 • Därmed så får du fler besökare till din webbplats, vilket också leder till fler leads.

Varför kallas sökmotoroptimering ibland SEO

Vad är det för skillnad på sökordsoptimering och sökmotoroptimering? (SEO)

När man jobbar med sökmotoroptimering så kan man skilja på att sökmotoroptimera och göra en sökordsoptimering.

Att sökmotoroptimera: 

 • Vid sökmotoroptimering så vill man att sajten ska ranka bra i Google-sökningar samt vid sökningar i andra sökmotorer (såsom t.ex. Bing)
 • Sökmotoroptimering ger långsiktig ökad trafik från Google och andra sökmototorer till kundens sajt, vilket ökar möjligheterna att generera fler leads och därmed också ge kunden en ökande lönsamhet

Sökordsoptimering:

 • Sökordsoptimering handlar mer om att se till att kundens sajt rankar högt på rätt sökord och sökfraser för kundens verksamhet och målgrupper
 • När man sökordsoptimerar så skapar man auktoritet och förmedlar en känsla av att ”de här vet vad de snackar om”
 • För att sökmotoroptimera på bästa sätt så bör man alltid göra en metodisk och väl genomtänkt sökordsanalys

Men egentligen så handlar en väl genomförd sökmotoroptimering (SEO) om att dessa båda sidor av myntet går hand i hand och håller jämna steg. Sömlöst och friktionsfritt.


Varför är SEO och sökmotoroptimering så nära förknippat med Google-sökningar?

Svaret på den frågan är enkelt.

 • Google är idag världens i särklass största sökmotor
 • Bara i Sverige så görs det över 40 miljoner sökningar på Google varje dag

Men det finns en hake med Google: 

 • Google förändrar och förfinar kontinuerligt sina algoritmer, och ingen kan förutse eller förutsäga exakt hur de kommer att förändras.
 • En sajt som fungerade utmärkt för två år sedan – eller ett år, eller rent av ett halvår sedan – presterar därför kanske inte längre lika bra.

Just nu så pågår något av en kapprustning mellan de algoritmer som Google använder och SEO-experter runt om i världen.

Just Value ligger i den absoluta framkanten av denna kapprustning.

Vi kan också hjälpa dig att besvara frågan:

”Varför kallas sökmotoroptimering ibland SEO?”