Vad kostar SEO?

Vad innebär Digital marknadsföring?

Vad innebär digital marknadsföring?

Det är en bra fråga. Vad är digital marknadsföring, är en annan vanligt förekommande fråga.

Den digitala marknadsföringen är ett ganska brett område, där många olika komponeter och flera olika syften ska samverka för att uppnå bästa möjliga effekt.

Vi ska försöka reda ut de olika aspekterna av digital marknadsföring.

 • Vad det är och vad det innebär för dig och ditt företag
 • Hur du kan uppnå effekt och resultat genom att satsa strategiskt och väl genomtänkt på din digitala marknadsföring

Digital marknadsföring, och vad det innebär, i korthet

 • Digital marknadsföring är, enkelt förklarat, de marknadsföringsbudskap som ett företag förmedlar via olika digitala kanaler – på en rad olika plattformar – till sina specifika målgrupper för att nå med information till befintliga och potentiella kunder

Man skulle sammanfattningsvis kunna säga att den digitala marknadsföringen handlar om räckvidd och träffsäkerhet när det gäller att nå ut med ett specifikt marknadsföringsbudskap.

Nå ut till rätt målgrupper med digital marknadsföring

Med väl genomtänkt digital marknadsföring så får du ökad räckvidd och träffsäkerhet när du vill nå ut till just dina specifika målgrupper och kundsegment.

Alltså privatpersoner, företag eller organisationer.

T.ex.:

 • Privatkunder
 • Företagskunder
 • Stat, regioner/landsting, kommuner
 • Departement, statliga verk, andra organisationer eller myndigheter, etc

Det gäller t.ex. att nå ut vid rätt tillfälle, under de rätta förutsättningarna, genom de digitala kanaler som dina målgrupper föredrar.

Samt också på rätt typ av plattformar (alltså de plattformar som just dina målgrupper oftast använder sig av).

Det gäller också att nå rätt målgrupper och kundsegment för att väcka intresse kring dina tjänster, produkter, varumärken och din verksamhet. 

Såsom t.ex. att nå ut till befintliga och potentiella kunder med information, service, intresseväckande budskap, etc.


frågor och svar

Vad är målsättningen med digital marknadsföring?
För att få ett grepp om vad digital marknadsföring innebär, så behöver man förstå vad målsättningen/målsättningarna är.

Din digitala marknadsföring kan bland annat:

 • Bygga varumärket starkare
 • Generera fler leads och fler konverteringar och därmed driva fler affärer
 • Ge service och information till både befintliga som potentiella kunder
 • Synliggöra företagets produkter och tjänster online
 • Nå ut till rätt målgrupper och kundsegment genom de digitala kanaler som dessa föredrar, på den typ av plattformar de oftast använder
Ofta sätter företag upp KPI:er (nyckeltal) som används som mätvärde om marknadsföringen är lyckad eller inte.
Vilket är en del av den saken som den digitala marknadsföringen är unik att ha till skillnad mot annan marknadsföring: exakt mätbarhet av kampanjer/marknadsinsatser.
Vilka är fördelarna med digital marknadsföring?
Det finns många fördelar med digital marknadsföring.

Digital marknadsföring bidrar till att:

 • Stärka och bygga upp ditt varumärke
 • Öka din synlighet online, både när det gäller
  – ditt utbud av produkter och tjänster
  – ditt varumärke
  – ditt företag
  – din webbsajt
 • Nå ut med information till både befintliga och potentiella kunder i dina målgrupper
 • Ge dig både kortsiktigt och långsiktigt ökande (och också mer relevant) trafik
 • Generera fler leads, fler koverteringar och därmed också ökande lönsamhet
Det är därför viktigt att du jobbar kontinuerligt och strategiskt med din digitala marknadsföring för att nå bästa möjliga resultat av insatsen.

digital marknadsföring

Digital marknadsföring är alltid en långsiktig satsning

När du satsar på din digitala marknadsföring så är det viktigt att du är beredd att arbeta kontinuerligt och strategiskt för att få ut bästa möjliga resultat av insatsen.

En väl genomtänkt digital marknadsföringsstrategi ger:

 • Kortsiktigt ökande trafik genom annonsering och en marknadsplan online för innehållsskapande 
 • Långsiktigt rejält ökande trafik genom flertalet kanaler
 • Flera besökare som upptäcker din auktoritet inom branschen och därmed fler leads
 • Fler konkreta konverteringar som upptäcker försäljningsavdelningens digitala argument och vill göra affär
 • Fler aktiva och konkreta förfrågningar som också skapar ökande lönsamhet

Det handlar också om att:

 • Bygga och stärka ditt varumärke online som offline
 • Synliggöra företagets produkter och tjänster online (som även ger allt bättre förfrågningar offline) 
 • Nå ut till rätt målgrupper
  – via rätt kanaler (de kanaler dina målgrupper oftast använder)
  – och på rätt plattformar (de plattformar som dina målgrupper oftast använder)

Just Value, dina experter inom den digitala marknadsföringen

Vi hoppas att detta ger dig mer kunskap om hur den digitala marknadsföringen fungerar.
Det finns mycket som det digitala kan göra för alla företag och frågan är om du vill att det är ditt företag som blir den auktoriteten inom branschen?
Är du redo att skapa intresse och väcka uppmärksamhet kring dina tjänster, produkter och varumärken?

Varmt välkommen att kontakta Just Value om du också undrar: Vad innebär det för mig med digital marknadsföring?