Vad kostar SEO?

Vad är Webbutveckling?

Webbutveckling – vad är det egentligen?

Begreppet webbutveckling avser vanligtvis uppbyggnaden av en webbplats.
Men det kan också handla om vidareutvecklingen av en sajt eller webbplats efter att den är lanserad.
En webbplats blir, som bekant aldrig riktigt klar.
Sajten är ett dynamiskt projekt där man:

 • Kontinuerligt utvecklar med ny och effektivare kod enligt uppdateringar av standard (som ofta kommer ifrån Google)
 • Lägger till nytt innehåll efter analys av det mänskliga beteendet
 • Nya funktioner som man behöver lägga till för att förbättra användarupplevelsen efter analys
 • Skapa nya kontaktytor för att möta marknadens och målgruppens behov i takt med utvecklingen

Webbutveckling är en samlingsterm för allt runtomkring uppbyggnaden av en webbplats.

Webbutveckling inkluderar t.ex.:

 • Programmering av server/klient-sidan
 • Systemutveckling
 • Webbdesign / UX
 • Uppbyggnad av databaser 
 • Datasäkerhet
  samt en mängd andra saker

Webbutveckling kan vara allt ifrån att t.ex. skriva en textfil med HTML till att skapa komplexa webbapplikationer.


Vad är webbutveckling

Vad avser begreppet webbutveckling?

Begreppet webbutveckling avser vanligtvis uppbyggnaden av en webbplats.
Men det kan också handla om vidareutvecklingen av en sajt eller webbplats efter att den är lanserad.
En webbplats blir, som bekant aldrig riktigt klar.
Sajten är ett dynamiskt projekt där man:

 • Kontinuerligt utvecklar med ny och effektivare kod enligt uppdateringar av standard (som ofta kommer ifrån Google)
 • Lägger till nytt innehåll efter analys av det mänskliga beteendet
 • Nya funktioner som man behöver lägga till för att förbättra användarsupplevelsen efter analys
 • Skapa nya kontaktytor för att möta marknadens och målgruppens behov i takt med utvecklingen

Webbutveckling är en samlingsterm för allt runtomkring uppbyggnaden av en webbplats.

Webbutveckling inkluderar t.ex.:

 • Programmering av server/klient-sidan
 • Systemutveckling
 • Webbdesign / UX
 • Uppbyggnad av databaser 
 • Datasäkerhet
  samt en mängd andra saker

Webbutveckling kan vara allt ifrån att t.ex. skriva en textfil med HTML till att skapa komplexa webbapplikationer.


Vad ska man tänka på vid webbutveckling?

Det är viktigt att komma ihåg att den satsning på webbutveckling som du gör inte enbart är en kostnad.
Istället ska den tillföra värden till verksamheten, vara ett stöd för försäljning och bidra till utveckling av företaget.
Börja aldrig ett webbutvecklingsprojekt utan att ha en väl genomtänkt plan och ett tydligt mål för projektet.

 • Vad du vill uppnå
 • Och var du vill landa
 • Vad du är beredd att betala
 • Och när du vill lansera sajten

Sätt inte heller orimliga mål, orimliga tidsramar eller hur snabbt webbsajten ska börja leverera resultat.
Ja, det var lite om webbutveckling.