Vad kostar SEO?

Vad är Webbdesign?

Webbdesign är, som vi ser det, ett hantverk.
För att åstadkomma någonting riktigt bra så gäller det att ha blick, kompetens, erfarenhet och omdöme.
Det gäller att ta fram och utforma en design som fungerar för dina behov, för din verksamhets krav – och som framför allt också motsvarar dina kunders förväntningar och behov.
Webbdesign ger din webbsajt en grundläggande, grafisk design.

Hit hör t.ex.:

  • Att välja typografi och färgskalor
  • Att bestämma storlekar, placering av innehåll samt användningsområde för sidans olika områden
  • Att fastställa bildspråk/stil för t.ex. bilder, ikoner, logotyper och andra grafiska element som ska finnas på sidan

Gör ni enbart webbdesign för WordPress-sajter?

Vi arbetar framför allt med design för WordPress-sajter, delivis eftersom WordPress är ett av världens mest använda publiceringsverktyg som har massor med användbara plugins och funktioner.
Men självklart så hjälper vi dig också med webbsajter på andra plattformar.


Vad är webbdesign?

Men gör ni UX-design också?

Självklart så gör vi det!
Vårt arbete med webbdesign är helt genomsyrat av UX-design och tänk kring UX samt UX/UI.
Det är någonting som vi ständigt tar med i planeringen när vi formger en webbsajt.


Vad ska man tänka på vid webbdesign?

Det är viktigt att komma ihåg att en satsning på webbdesign som du gör, inte enbart är en kostnad.
Den ska tillföra verksamheten nya värden, vara ett stöd för försäljning och bidra till utveckling av företaget.
Börja aldrig ett webbdesignprojekt utan att ha en väl genomtänkt plan och ett tydligt mål för projektet.

  • Vad du vill uppnå
  • Och var du vill landa
  • Vad du är beredd att betala
  • Och när du vill lansera sajten

Sätt inte heller orimliga mål, orimliga tidsramar eller hur snabbt den nya/nydesignade webbsajten ska börja leverera resultat.
Ja, det var lite om webbdesign.