Vad kostar SEO?

Vad är sökmotoroptimering?

Vad är sökmotoroptimering? 
Sökmotoroptimering (eller SEO, om du så vill) omfattar ett antal olika metoder samt tekniska detaljer som används för att optimera din webbplats.
Syftet är för att indexera bättre och ranka enklare i framför allt Google eller andra sökmotorer.
Syftet med själva optimeringen är att din webbsajt ska bli mer sökmotorvänlig och därmed få bättre förutsättningar att ranka högt i sökningar på sökmotorer som t.ex. Google.

 • Genom noggrann och professionellt utförd optimering så ökar dina chanser att placeras högt i Googlesökningar och sökningar i andra sökmotorer
 • Du använder dig av de mänskliga fotspår som finns sedan tidigare i sökmotorerna för att bättre ta hand om dina besökare
 • Beteendet i sökmotorerna är mänskligt och avslöjar hur du skall gå tillväga för att anpassa din kommunikation i webbsidan för att på bästa sätt konvertera

Därmed så får du fler besökare till din webbplats och fler besökare som interagerar med din webbplats.
Eftersom vi följer det mänskliga beteendet bakom intentionen i sökningar, så får du samtidigt ett större engagemang dvs engagemangsoptimering som ger konvertering.
Så på frågan vad är sökmotoroptimering, så har arbetet aldrig varit så komplext som det är i dagens läge.
Svaret är idag ännu mer komplext mot vad det har varit de senaste 20 åren.


Varför bör man lägga ned arbete på sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering ger dig långsiktig, bestående ökande trafik från Google och andra sökmotorer, vilket genererar fler leads / förfrågningar, vilket också ger ökad lönsamhet.
Det bästa är att du börjar kommunicera som dina potentiella kunder tänker genom arbetet.
När du börjar sökmotoroptimera din sajt så:

 • Ökar chanserna till att sajten placeras högt i Google, men också sökningar i andra sökmotorer
 • Genererar det mer (och relevant) trafik (du får alltså fler besökare till din webbsajt, och också fler besökare som är relevanta för dig)
 • Genom arbetet så kommunicerar du bättre, vilket genererar allt fler leads / förfrågningar
 • Vilket i sin tur ofta leder till många fler konverteringar till sälj

Vad är sökmotoroptimering, Vad är det, Vad är SEO

Vad är problemet med sökmotoroptimering och Google?

 • Google är idag världens i särklass mest använda sökmotor
 • Bara i Sverige så görs det över 50 miljoner sökningar – varje dag

Men det finns en hake med Google och sökordsoptimering

 • Google förändrar samt förfinar kontinuerligt sina algoritmer, och ingen kan förutse eller förutsäga exakt hur de kommer att förändras
 • En sajt som fungerade utmärkt för två år sedan – eller ett år, eller rent av ett halvår sedan – presterar därför kanske inte längre lika bra

Just nu när du läser detta så pågår något av en kapprustning mellan de algoritmer som Google använder och olika SEO-experter runt om i världen. 
Därför så vill du förmodligen helst anlita en SEO-expert i framkanten, som ständigt håller sig à jour med utvecklingen.


Frågor och svar

Varför kallas det ibland sökmotoroptimering, och ibland SEO?
SEO är en förkortning och betyder detsamma som sökmotoroptimering.
Som du kanske märker så är det dock en märklig förkortning, på svenska är det bara S:et i den som är logisk.
Det beror på att SEO är en förkortning från engelskans Search Engine Optimization, medan sökmotoroptimering är den svenska översättningen av Search Engine Optimization.
Det är helt enkelt samma sak, bara två olika språk.
Kan ni förklara vad sökmotoroptimering är?
Sökmotoroptimering är ett enormt område, och finns många olika begrepp att hålla reda på.
Därför har har vi konstruerat en liten ordlista kring sökmotoroptimering.
 • Sökmotoroptimering – kallas även SEO, som är en förkortning av engelskans Search Engine Optimization
 • SEO – en förkortning av engelskans Search Engine Optimization och liktydligt med svenskans Sökmotoroptimering
 • Sökmotoroptimera – att utföra sökmotoroptimering på en sajt
 • Sökmotoroptimerare – en person, eller möjligen ett företag, som jobbar med sökmotoroptimering
 • SEO byrå – en byrå som jobbar med SEO och sökmotoroptimering (som t.ex. Just Value AB)
 • SEO konsult – konsulter som arbetar med olika segment inom sökmotoroptimering (SEO) (t.ex. vi på Just Value)
 • SEO expert – experter på SEO (som t.ex. våra experter)
 • Sökordsoptimering – här talar vi om att optimera så kundens sajt rankar högt i sökningarna på kritiska sökord och sökfraser för kundens verksamhet och målgrupper
 • Sökordsanalys – den analys som genomförs för att identifiera och ta fram kritiska sökord och sökfraser för kundens verksamhet och målgrupper
 • Semantisk SEO – här ligger fokus på språket och semantiken i förhållande till hur sajten presterar på Google och andra sökmotorer och hur sajten presterar för att uppfylla kundens behov
 • Teknisk SEO – här ligger fokus på att konfigurera sajten tekniskt optimalt för att få maximal effekt av sökmotoroptimeringen
Observera att detta bara är ett axplock av alla begrepp som är i omlopp.
Vi hoppas dock att de är till någon hjälp över vad sökmotoroptimering är för något.

Just Value kan sökmotoroptimering som få andra

Vårt arbete med sökmotoroptimering / SEO grundar sig i ett förhållningssätt som få andra SEO-byråer ens kommer i närheten av.

 • Våra konsulter anstränger sig att vara ständigt à jour med utvecklingen – inte bara av Googles algoritmer och hur de påverkar våra kunder sajter – utan också den tekniska, den designmässiga och den språkliga utvecklingen för att konstruera sajter som Google bara älskar att ranka högt.

Vårt arbete fokuserar mycket runt mänsklig beteendevetenskap i form av sökbeteende, kundbeteende och köpbeteende online, vilket leder till fler leads och fler konverteringar.
Det är därför det är oss på Just Value som du vill kontakta när du undrar:
”Vad är sökmotoroptimering?”