Vad kostar SEO?

Sökordsoptimering

Sökordsoptimering har blivit allt mer komplext med åren.
Metoderna som man använder för att ranka högre hos Google för att nå toppresultat har kraftigt förändrats genom åren.
En bra gjord sökordsoptimering för Google har också en fördelande effekt till andra söktjänster.

Att optimera ens hemsida för de söktjänster som finns, ökar chanserna till att ditt digitala varumärke kan visas för fler potentiella kunder.
En optimerad hemsida är hela tiden i ett stadie av dynamiska justeringar stora som små, vilket gör att företagaren har hela tiden förbättringsåtgärder att göra.

Sökordsoptimering för Google är inte en statisk disciplin och det stora arbetet efter man gjort klart sin sajt börjar just när man är klar med sin sajt: kontinuerlig förbättring.
Googles förändringar över hur algoritmen ändras väldigt ofta och med det så bör man ändra sajten efter detta.
När nya spelregler kommer så måste man ofta vara väldigt snabb på fötterna för att anpassa taktiken efter den nya strategin.


Låt sökordsoptimering leda vägen för all marknadsföring

Sökordsoptimering handlar om att leda Google, som i sin tur leder kunden till din sajt och allt har att göra med mänskligt beteende.
Oavsett om verksamheten är liten, mittemellan eller stor så är det numera standard att företaget har en sajt.
Utan ett ansikte utåt som är digital, så döms många företag snabbt ut som oseriösa.

Att skapa en sajt är inte längre svårt.
Det går att få en snyggt designad sajt på ett par timmar, utmaningen ligger i att få besökare.

Man behöver leda sina besökare till sajten, innehållet behöver därför vara relevant för vad folk letar efter samt relaterat till verksamheten och för det mänskliga beteendet runt ämnet.

Söktjänsterna (som Google) tillåter dig att sätta upp vägskyltarna, men dessa skyltar måste följa sökmotorns olika standarder.
Sökordsoptimering kan också liknas med schack. Man behöver en strategisk plan och vara förberedd på att taktiken man använder kommer att ändras med tiden.


sökordsoptimering

Bred erfarenhet av sökordsoptimering

Just Value har en lång erfarenhet av sökordsoptimering i Sverige. Med vår långa och breda erfarenhet tar vi en mer holistisk syn när det gäller att jobba med SEO samt sökordsoptimering.

Det är inte bara innehåll som ligger i fokus för oss. Vi tänker utifrån flera aspekter som kan maximera sökresultaten för din hemsida.
Aspekter som vi tänker på i sökordsoptimering är bland annat:

  • Strukturen av texten, relevans, läsvänligheten, är texten lång eller för kort?
  • Är UX-designen bra? Går fonten att läsa? Är menyerna lättnavigerade?
  • Har koden blivit rätt knackad? Är länkar samt text i harmoni med varandra?

Vi håller oss uppdaterade med Googles uppdateringar av deras riktlinjer kontinuerligt.
När det sker en ändring i policyn som kan påverka din rankning, så finjusterar vi sajten så att rankningen fortsätter att klättra.   

Första intrycket har blivit allt viktigare, gör man lite mer extra arbete så får man också ett bättre resultat.
Därför har vi har valt att fokusera på det mänskliga beteendet runt sökningen så att besökaren landar på rätt sätt i sajten.


frågor och svar

Vad är Sökordsoptimering ?
Sökordsoptimering handlar om att väcka intresse, engagemang och nyfikenhet samt inge förtroende för tjänsten eller produkten ifråga.
  • För ditt varumärke
  • För dig, ditt företag och din verksamhet
Syftet med E-SEO är att vara så engagerande och intresseväckande att du kan övertyga besökare att läsa vidare i texten och gå vidare in i sajten.
  • Tills de står där vid ”Köp” eller ”Beställ” eller ”Boka” och tycker att, ”Ja, men det var väl en bra idé”
Vill du få fler kunder och leads med Sökordsoptimering?
Vi på Just Value vet – och det är fakta – att framgång i livet oftast har att göra med hur engagerade vi är i det vi gör.
  • Att det är engagemanget som kommer att göra skillnaden
  • Att det är det som också kommer att gälla framöver
Passion märks. Engagemang engagerar. Så enkelt är det.
  • Människor behöver känna engagemang eller vara engagerade för att välja dina produkter eller tjänster framför andra, likvärdiga produkter
Varför uppnår Just Values kunder så extraordinära resultat vid Sökordsoptimering?
Med enorm erfarenhet, unika metoder och unika insikter inom beteendevetenskap online så hjälper vi dig att engagemangsoptimera och snabbt, riskfritt – och utan att behöva plöja ned en förmögenhet på annonser – engagera dina besökare och skapa engagemang kring dina produkter och tjänster.
Kort sagt – vi brinner för engagemangsoptimering!
Därigenom så ser vi också till att våra kunder får chansen till fler och bättre leads samt fler konverteringar.
Vad är hemligheten bakom Just Values framgångar inom Sökordsoptimering ?
Vi brukar säga att det är bredden, kompetensen, erfarenheten, förståelsen för sök- och köpbeteenden hos potentiella kunder liksom vikten av lokal anknytning för tjänster och produkter, hejdlösa mängder med kreativitet samt beredvilligheten att ständigt ta till oss förändringar och följa med i marknadens snabba utveckling – även när det innebär tvära kast.
För att nu bara nämna några små detaljer.
Vi levererar avundsvärda resultat till våra kunder genom optimering av engagemanget på nätet.
  • Både när det gäller ranking, trafikökning samt leads och konverteringar
Vill du ha en konverteringsgrad på 10 – 14%?
Många av våra bästa kunder har redan det, andra klättrar fortfarande.
Nyckeln till framgångarna stavas engagemang.

Målinriktad optimering med resultat

Det går att rent slumpmässigt hamna på toppen i Googles sökresultat, allt är teoretiskt omöjligt tills det blir motbevisat.
Men man hamnar inte på toppen på grund av en slump utan det är en rad faktorer som spelar in.

Högre ranking av din sajt är direkt relaterad till hur väl man har gjort en sökordsoptimering som kommunicerar väl med Googles olika botar.

I grova drag så handlar sökordsoptimering om att sajten med sina undersidor är korrekt tekniskt gjord samt arbetar mot rätt sökfraser och fokusord.

En analys över den digitala marknaden hjälper den vakna marknadsföraren till att hitta rätt specifik typ av miljö där de unika sökfraser och nyckelorden passar för det specifika området.

De flesta sajter har från början en dålig eller ingen alls sökordsoptimerad närvaro.
Att bara lägga till ett automatiskt verktyg för att sökordsoptimera fungerar inte speciellt bra utan rätt handhavande krävs för att få en sajt att respondera bra i Googles ögon.
Som köpare av en sökoptimering så skall man vara medveten om att sökordsanpassning är långt ifrån sökordsoptimering.

SEO tar att tid göra, det är många som tror sig veta vad man skall göra men lyckas inte fullt ut i vad som behöver göras.
Att arbeta med sökordsoptimering är en fråga om tålamod och kunskap, det tar helt enkelt lite längre tid att få ett önskat resultat.


Just Value hjälper dig med Sökordsoptimering

Just Values kollektiva erfarenhet av SEO är stort. Vi har gjort sökordsoptimering för många svenska företag och rankat deras webbsidor högt på Google.
Har din sajt behov av en boost? Vill du sprida ditt digitala varumärke till nya kunder?

Just Value hjälper din verksamhet nå nya höjder. Vi kan sökordsoptimering på Google, så din hemsida hamnar högre i Googles sökresultat.
Långtidsstrategi eller korttidsstrategi digitalt? Vill du exponera ditt varumärke bättre digitalt?

Oavsett vilket så hjälper Just Value dig att nå dina mål genom sökordsoptimering!