Vad kostar SEO?

Sökmotoroptimerare som gör skillnad

Sökmotoroptimerare är den som jobbar specifikt med Search Engine Optimization eller SEO.
Arbetet som sökmotoroptimerare är att vara fokuserad på att analysera vad en sajt behöver såsom:

 • Vilken form av innehåll skall användas till vilken bild/text/video för att engagera besökaren
 • Hur koden är utformad med HTML/CSS/JS, men även annan förståelse av kodning till komplexa databaser
 • Allmän språkkunskap med förståelse av mänskliga beteenden i olika faser i köp/sälj online / offline
 • Att kontinuerligt vara beredvillig att experimentera med nya kunskaper och vara nyfiken
 • Intressera sig för samt analysera ord med ordets betydelse för att göra sökstrategier kopplat till sökordsanalys
 • Navigera sig runt intresset för en produkt/tjänst för att engagera besökaren bäst
 • Utvärdera kontinuerligt hur bäst besökarens hjärta slår för att skapa bästa användarupplevelse online
 • Analysera löpande vad sajten får mest trafik eller vad den kan få mer trafik utav

Utöver detta så har bra sökmotoroptimerare rutiner för regelrätta analyser och löpande åtgärder.
Men det finns två egenskaper vilka urskiljer en verkligt bra SEO optimerare:

 • Beredvilligheten samt nyfikenheten att göra djupa efterforskningar inom olika ämnen.
  Det kan gälla nya tekniska åtgärder eller innehållsmässiga efterforskningar eller att utveckla engagemanget till konvertering.
 • Fantasi och kreativitet i mängder runt olika ämnen.
  Att lära sig förstå besökare med psykologi i både köp / sälj.
  Lära sig förstå användaren/besökare på ett helt annat plan än bara den rent tekniska.

Man kan jobba med SEO på olika sätt, vanligtvis så har man tekniken i åtanke först och då handlar det mer i programmering.
Vilket är en del att ha i åtanke när man vill maximera sökmotoroptimeringen.
Men det är just med den kreativa, fantasifulla ådran hos en sökmotoroptimerare vilket är den absolut viktigaste. Det är där den absolut största skillnaden finns i dagens läge.
Det är med den kreativa hjärnan där en effektiv sökmotoroptimerare skapar ett hjärta för sajtens. Vilket skapar mer än bara SEO utan även konvertering genom engagemang.
Enkelt förklarat så skapar den typen av sökmotoroptimerare en helhet, vilket gör att besökaren verkligen engagerar sig i sajten till fullo.


Efterforskning grund för BRA sökmotoroptimerare

En stadig grund för en sökoptimerad sajt ligger i bra gjord research.
När man gör efterforskningar så är det för att utforma en strategisk plan såsom:

 • Vad har skrivits om ämnet och på vilket sätt?
 • Hur ofta söks det, vilka nyckelord används?
 • Vad är sökvolymen av vissa nyckelordskombinationer?
 • Många faktorer måste tas in för att skapa helheten i optimeringsprocessen.

Även om ett ämne är populärt, går det ofta att hitta en nisch, ens egna lilla hörna av marknaden.
Den research man har gjort blir den strategiska kartan man använder för att hitta hörnan.
Sen är det bara karva ut nischen man har satt i sin målsättning.

I slutskedet av efterforskningen så vill man få en synergieffekt av all data ur Google.


En sökmotoroptimerare behöver tänka kreativt

Research är gjord, data insamlad samt rätt kombination av nyckelord hittade.
Nu skall denna data sammansmältas med det kreativa sinnet och göras förståelig för oss vanliga dödliga.

Kreativt skrivande är en del av processen, gå lös med de blommiga ordvalen.
Låt poesin flöda fritt. Men det handlar inte bara om att sammankoppla komplexa ord med mer komplicerade beskrivningar.

Kreativt tänk är också att, med så enkla medel som möjligt bryta ner en process.
Och samtidigt göra den så begriplig för alla besökare och förenkla språket.


sökoptimerarare

Kunskap: EN sökmotoroptimerares bästa vän

Kunskap är makt, har man kunskapen om SEO så har en sökmotoroptimerare makten över Google.
Det är en del av helheten, kunskap när den inte förnyas blir väldigt snabbt stillastående, en optimerad sajt kan den tyvärr lika snabbt falla i resultaten.
Så vad beror det på att resultaten fluktuerar så mycket?

SEO-optimerare lever i en väldigt dynamisk miljö med nya saker att addera till kunskapen varje dag.
Google jobbar ständigt för att förbättra sina sökalgoritmer, vilket ger nya förutsättningar konstant.
Man lär sig fort att något som gäller idag gäller kanske inte gäller imorgon.
Därför måste kunskapen konstant förnyas och experimenteras eftersom Google agerar väldigt dynamiskt.
Sker det en ändring i Googles policy så måste man snabbt snappa upp den informationen samt implementera den.


frågor och svar

Vad är Sökmotoroptimerare?
Sökmotoroptimerare (eller SEO optimerare, om du så vill) arbetar med olika metoder och tekniska åtgärder som används för att optimera din webbplats för både indexera och ranka i Google eller andra sökmotorer.
 1. Som sökmotoroptimerare så är syftet med själva optimeringen att webbsajten alltid skall bli mer sökmotorvänlig och därmed få bättre förutsättningar att ranka högre i sökningar på sökmotorer som t.ex. Google
 2. Konvertering är den andra stora saken som en sökmotoroptimerare arbetar med. Engagemang i sajten ger dig långsiktig ökande trafik från Google och andra sökmotorer, vilket genererar fler leads och därmed också ökande lönsamhet genom vårt arbete

Läs gärna mer om SEO / Sökmotoroptimering.
Är det skillnad på SEO optimerare och sökmotoroptimerare?
Förkortningen SEO optimerare betyder på svenska detsamma som sökmotoroptimerare.
 • På svenska finns det ingen tydlig logik i förkortningen SEO, vilket beror på att SEO är en förkortning från engelskans Search Engine Optimization.
Så det är alltså samma benämning eller yrkesroll på den som arbetar med optimering, bara olika språk. Sedan är det första dessutom en förkortning.
Vill du få fler kunder och leads av en duktig sökmotoroptimerare?
Varje företag är idag ständigt online och uppkopplade med sina potentiella kunder online. Faktum är allt som den potentiella kunden vill veta och allt som denne söker efter, är bara några knapptryckningar bort och kan hittas genom sökningar i valfri sökmotor.
Det är just av detta skäl som det är viktigare än någonsin att just ditt företags tjänster eller produkter syns i sökresultatet, ju högre desto bättre, när potentiella kunder söker efter dem.
 • Finns inte resultatet tillräckligt tillgängligt, så innebär det med stor sannolikhet att ditt företag går miste om just den kunden och går till en konkurrent eller en jämförelsesajt som tar din likviditet (om du får förfrågan). Sökningen och förfrågan går till ett företag som har förstått den nya given inom digital marknadsföring
 • Vilket är en ganska olycklig väg dvs att de leads som en besökare hade kunnat generera går förlorade
Om du väljer Just Value AB som sökmotoroptimerare så kan du undvika detta. Vi jobbar med helheten runt varje typ av sökning till ett effektivt resultat.
Varför uppnår Just Value så extraordinära resultat som Sökmotoroptimerare?
Med unika arbetsmetoder inom sökmotoroptimering så hjälper vi dig att snabbt, riskfritt – och utan att behöva plöja ned en förmögenhet på annonser – ranka så högt som möjligt med hänsyn till konkurrensen på strategiskt viktiga sökord och sökfraser.

Därigenom så ser vi till att våra kunder:

 • Blir synliga i sökningar – såväl i generella, nationella sökningar som i lokala sökningar
 • Etablerar en bättre position i rankingen
 • Skapar mer trafik och framför allt relevant trafik till sin hemsida
 • Utvecklar chansen till fler och bättre leads kontinuerligt
Vad är hemligheten bakom Just Values framgångar inom SEO / sökmotoroptimering?
Vi brukar säga att det är bredden på synsättet, kompetensen inom personalen, erfarenheten inom intention och sälj, förståelsen för sök- och köpbeteenden hos potentiella kunder liksom vikten av lokal anknytning för tjänster och produkter, hejdlösa mängder med kreativitet samt beredvilligheten att ständigt ta till oss förändringar och följa med i den snabba utvecklingen av Googles algoritmer även när det innebär tvära kast.
För att nu bara nämna några små detaljer som skiljer oss mot andra.
Vi levererar dessutom träffsäkra och ofta rent ut förbluffande resultat för våra kunder.
 • Både när det gäller ranking i Google, trafikökning för sajten samt leads och konverteringar som säljavdelningen uppskattar
Skulle du vilja ha en konverteringsgrad på 10 – 14%?
Många av våra bästa kunder har redan det, andra klättrar fortfarande och förbättrear sig varje dag.

Just Values Sökmotoroptimerare för din verksamhet  

Just Value är en SEO byrå med många års erfarenhet av SEO och sökmotoroptimering i både Sverige men också internationellt.
Men det är inte bara den erfarenheten som gör oss unika.

Vår kompetens ligger i vårt holistiska sätt att hantera sökoptimering såsom:

 • Vi räknar inte bara ord och densitet av textmassor
 • Våra analyser sker inte bara runt sökvolymer utan om resultat
 • Vi tänker på design för besökaren så att den engagerar sig
 • Ser till att vi har alltid rätt typ av kodbas så att tekniken har en chans att understödja ordets makt
 • Vi agerar och tänker rätt innehåll där vi engagerar dina besökare med både synonymer och akronymer

Vi har kunskapen och erfarenheten, där vi har hjälpt verksamheter att synas bättre bland sökmotorernas toppresultat. För vi helt enkelt går ett steg längre.

Behöver du optimera din verksamhets digitala närvaro?
Kontakta oss på Just Value för ett samtal med en av våra sökmotoroptimerare!