Vad kostar SEO?

Sökmotoroptimerare som gör skillnad

Sökmotoroptimerare är den som jobbar specifikt med Search Engine Optimization eller SEO.
Arbetet som sökmotoroptimerare är att vara fokuserad på att analysera vad en sajt behöver såsom:

 • Vilken form av innehåll skall användas till vilken bild/text/video för att engagera besökaren
 • Hur koden är utformad med HTML/CSS/JS, men även annan förståelse av kodning såsom databaser
 • Allmän språkkunskap med förståelse av mänskliga beteenden i olika faser i köp/sälj online / offline
 • Att kontinuerligt vara beredvillig att experimentera med nya kunskaper och vara nyfiken
 • Intressera sig för samt analysera ord med ordets betydelse för att göra sökstrategier kopplat till sökordsanalys
 • Navigera sig runt intresset för en produkt/tjänst för att engagera besökaren bäst
 • Utvärdera kontinuerligt vad som får besökarens hjärta att slå för att skapa bästa användarupplevelse online
 • Analysera löpande vad sajten får mest trafik eller vad den kan få mer trafik utav

Utöver detta så har bra sökmotoroptimerare rutiner för regelrätta analyser och löpande åtgärder.
Men det finns två nyckelkomponenter urskiljer en verkligt bra SEO optimerare såsom:

 • Beredvilligheten och nyfikenheten att göra djupa efterforskningar inom olika ämnen.
  Det kan gälla både tekniska såsom innehållsmässiga som engagemang och konverteringsmässiga.
 • Fantasi och kreativitet i mängder.
  Att lära sig förstå besökare med psykologi i både köp som sälj.
  Lära sig förstå användaren/besökare på ett helt annat plan än bara den rent tekniska.

Man kan jobba med SEO på olika sätt, vanligtvis så har man tekniken i åtanke först och då handlar det mer i programmering.
Vilket är en del att ha i åtanke när man vill maximera sökmotoroptimeringen.
Men det är just med den kreativa, fantasifulla ådran hos den som arbetar som sökmotoroptimerare där man gör den absolut största skillnaden i dagens läge.
Det är med den kreativa hjärnan som du skapar ett hjärta för den sajt som du arbetar med.
Enkelt förklarat så skapar den typen av sökmotoroptimerare en helhet som gör att besökaren verkligen engagerar sig i sajten till fullo.


Efterforskning grund för BRA sökmotoroptimerare

En stadig grund för en sökoptimerad sajt ligger i bra gjord research.
När man gör efterforskningar så är det för att utforma en strategisk plan såsom:

 • Vad har skrivits om ämnet och på vilket sätt?
 • Hur ofta söks det, vilka nyckelord används?
 • Vad är sökvolymen av vissa nyckelordskombinationer?
 • Många faktorer måste tas in för att skapa helheten i optimeringsprocessen.

Även om ett ämne är populärt, går det ofta att hitta en nisch, ens egna lilla hörna av marknaden.
Den research man har gjort blir den strategiska kartan man använder för att hitta hörnan.
Sen är det bara karva ut nischen man har satt som mål.

I slutskedet av efterforskningen så vill man få en synergieffekt av all data som har införskaffats.


En sökmotoroptimerare behöver tänka kreativt

Research är gjord, data insamlad samt rätt kombination av nyckelord hittade.
Nu skall denna data sammansmältas med det kreativa sinnet och göras förståelig för oss vanliga dödliga.

Kreativt skrivande är en del av processen, gå lös med de blommiga ordvalen.
Låt poesin flöda fritt. Men det handlar inte bara om att sammankoppla komplexa ord med mer komplicerade beskrivningar.

Kreativt tänk är också att, med så enkla medel som möjligt bryta ner en process.
Och samtidigt göra den så begriplig för alla besökare som läser den.


sökoptimerarare

Kunskap: EN sökmotoroptimerares bästa vän

Kunskap är makt, har man kunskapen om SEO så har en sökmotoroptimerare makten över Google.
Det är en del av helheten, kunskap när den inte förnyas blir väldigt snabbt stillastående, en optimerad sajt kan lika snabbt falla i resultat som den klättrade.
Så vad beror det på?

SEO optimerare lever i en väldigt dynamisk miljö med nya saker att addera till kunskapen varje dag.
Google jobbar ständigt för att förbättra sina sökalgoritmer, vilket ger nya förutsättningar konstant.
Det som gäller idag gäller kanske inte gäller imorgon.
Därför måste den kunskap optimeraren besitter också vara dynamisk.
Sker det en ändring i Googles policy så måste man snabbt snappa upp den informationen samt implementera den.


frågor och svar

Vad är Sökmotoroptimerare?
Sökmotoroptimerare (eller SEO, om du så vill) omfattar olika metoder och tekniker som används för att optimera din webbplats för att indexera och ranka i Google eller andra sökmotorer.
 1. Syftet med optimeringen är att din webbsajt ska bli mer sökmotorvänlig och därmed få bättre förutsättningar att ranka högt i sökningar på sökmotorer som t.ex. Google
 2. konverteringar ger dig långsiktig ökande trafik från Google och andra sökmototorer, vilket genererar fler leads och därmed också ökande lönsamhet

Läs gärna mer om Sökmotoroptimerare.
Vad betyder Sökmotoroptimerare?
Förkortningen SEO betyder på svenska detsamma som sökmotoroptimering.
 • På svenska finns det ingen tydlig logik i förkortningen SEO, vilket beror på att SEO är en förkortning från engelskans Search Engine Optimization.
Så det är alltså i princip samma sak, bara olika språk. Och det ena är en förkortning.
Vill du få fler kunder och leads med sökmotoroptimering?
Vi är idag ständigt online och uppkopplade. Allt vi vill veta och allt vi söker efter, är bara några knapptryckningar bort och kan hittas genom sökningar i valfri sökmotor.
Därför är det viktigare än någonsin att dina tjänster eller produkter syns i sökresultatet, ju högre desto bättre, när dina potentiella kunder söker efter dem.
 • Gör det inte det, så innebär det med stor sannolikhet att ditt företag går miste om just den kunden
 • Samt de leads den besökaren hade kunnat generera
Om du väljer Just Value AB som sökmotorkonsult så kan du undvika detta.
Varför uppnår Just Value så extraordinära resultat vid Sökmotoroptimerare?
Med unika arbetsmetoder inom sökmotoroptimering så hjälper vi dig att snabbt, riskfritt – och utan att behöva plöja ned en förmögenhet på annonser – ranka så högt som möjligt med hänsyn till konkurrensen på strategiskt viktiga sökord och sökfraser.

Därigenom så ser vi till att våra kunder:

 • Blir synliga i sökningar – såväl i generella, nationella sökningar som i lokala sökningar
 • Etablerar en bättre position i rankingen
 • Skapar mer trafik och framför allt relevant trafik till sin hemsida
 • Utvecklar chansen till fler och bättre leads kontinuerligt
Vad är hemligheten bakom Just Values framgångar inom Sökmotoroptimerare?
Vi brukar säga att det är bredden, kompetensen, erfarenheten, förståelsen för sök- och köpbeteenden hos potentiella kunder liksom vikten av lokal anknytning för tjänster och produkter, hejdlösa mängder med kreativitet samt beredvilligheten att ständigt ta till oss förändringar och följa med i den snabba utvecklingen av Googles algoritmer även när det innebär tvära kast.
För att nu bara nämna några små detaljer.
Vi levererar också milt sagt förbluffande resultat för våra kunder.
 • Både när det gäller ranking, trafikökning samt leads och konverteringar
Vill du ha en konverteringsgrad på 10 – 14%?
Många av våra bästa kunder har redan det, andra klättrar fortfarande.

Just Values Sökmotoroptimerare för din verksamhet  

Just Value är en SEO byrå med många års erfarenhet av SEO och sökmotoroptimering i både Sverige som internationellt.
Men det är inte bara den erfarenheten som gör oss unika.

Vår kompetens ligger i vårt holistiska sätt att hantera sökoptimering såsom:

 • Vi räknar inte bara ord och densitet av textmassor
 • Våra analyser sker inte bara runt sökvolymer utan om resultat
 • Vi tänker på design för besökaren så att den engagerar sig
 • Ser till att vi har alltid rätt typ av kodbas så att tekniken har en chans att understödja ordets makt
 • Vi agerar och tänker rätt innehåll som engagerar dina besökare med både synonymer och akronymer

Vi har kunskapen och erfarenheten, där vi har hjälpt verksamheter att synas bättre bland sökmotorernas toppresultat. För vi helt enkelt går ett steg längre.

Behöver du optimera din verksamhets digitala närvaro?
Kontakta oss på Just Value för ett samtal med en av våra sökmotoroptimerare!