Vad kostar SEO?

INGEN EFFEKT AV DITT SEO-ARBETE?

Får du ingen effekt av ditt SEO-arbete? Tycker du att du har gjort allting rätt? 
Du känner att du har följt alla direktiv och utfört alla upptänkliga åtgärder i arbetet med SEO?
Och ändå så får du ingen effekt av SEO-arbetet.

 • Sajten, som du har lagt ned så mycket tid och arbeta på, vill helt enkelt inte leverera.
 • Vare sig någon trafik, några leads eller några konverteringar.

Varför får jag ingen effekt av arbetet med SEO?

Det kan finnas många anledningar till varför din sajt inte presterar som den ska, syns på nätet och genererar såväl trafik som leads och konverteringar.

 • Du har inte jobbat tillräckligt med SEO.
  Även om du kanske tror det.
 • Du har jobbat för mycket med SEO.
  Man kan faktiskt göra det också, en för hårt SEO-anpassad sajt kan bli stel och osmidig. Den är inte heller särskit engagerande.
 • Du har jobbat med SEO på samma sätt som man gjorde förr.
  Googles sökalgoritmer utvecklas och förfinas kontinuerligt. Under det senaste året har de genomgått en rad stora och tunga förändringar. Därför går det inte längre att arbeta med SEO på samma sätt som ni kanske gjorde 2015 eller 2017. Eller ens 2019. 

För att nu bara nämna några exempel.

 • Men lugn bara, vi har bred erfarenhet av att analysera sådana problem och se till att effekten blir bestående genom SEO.

Ingen effekt av SEO

Vad kan Just Value göra för att SEO-arbetet ska ge effekt?

För oss på Just Value är sökoptimering och sökmotoroptimering en fråga om mer än ren, klassisk SEO.

 • Även om klassisk SEO utgör den grund som vi står på – vårt arbetsgolv, om du så vill – så innebär vårt sätt att arbeta att vi tar ett helhetsgrepp om din sajt och hur den presterar när vi genomför en sökmotoroptimering.
 • Därför blandar vi även in engagemangsoptimering (E-SEO), Content Marketing, djupa kunskaper och insikter inom köppsykologi och köpstrategi – det vill säga människors sök- och köpbeteende på nätet (Beteendevetenskap Online).
 • Med våra unika arbetsmetoder inom sökmotoroptimering så hjälper vi dig att snabbt, riskfritt – och utan att behöva plöja ned en förmögenhet på annonser – ranka så högt som möjligt med hänsyn till konkurrensen på strategiskt viktiga sökord och sökfraser.

Därigenom så ser vi till att våra kunder:

 • Blir synliga i sökningar, på Google och också i andra sökmotorer 
 • Får en bättre position i rankingen för organisk trafik
 • Får mer trafik – och speciellt mer relevant trafik – till sin hemsida
 • Får chansen till fler och bättre leads
 • Får en ökande konverteringsgrad

Få resultat av SEO-arbetet med Just Value

När vi säger att vi kan ge dig oanad effekt med ett gediget, professionellt och modernt SEO-arbete så är det inga tomma ord.

 • Vi levererar milt sagt förbluffande resultat för våra kunder.
 • Både när det gäller ranking, trafikökning samt leads och konverteringar
 • Vill du ha en konverteringsgrad på 10 – 14%?
 • Många av våra bästa kunder har redan det, andra klättrar fortfarande

frågor och svar

Finns det andra saker som kan motverka effekten av mitt SEO-arbete?
 • Designen är inte helt lyckad, sajten tyngs av stora och tunga bilder eller tyngande grafik som inte fyller någon funktion.
 • Ditt innehåll engagerar inte besökarna och därigenom inte får några förfrågningar.
 • Du har givit ditt PR-folk lite för fria tyglar med innehållet. (PR-folk är bra på PR-mässiga texter och bilder, men de förstår sig inte alltid på SEO och konverteringsoptimering. vilket gör att de kan röra till det så att sajten inte fångar sökbotarnas uppmärksamhet).
Vad är sökmotoroptimering?
Sökmotoroptimering (eller SEO, om du så vill) omfattar olika metoder och tekniker som används för att optimera din webbplats för att indexera och ranka i Google eller andra sökmotorer.
 1. Syftet med optimeringen är att din webbsajt ska bli mer sökmotorvänlig och därmed få bättre förutsättningar att ranka högt i sökningar på sökmotorer som t.ex. Google
 2. Sökmotoroptimeringen ger dig långsiktig ökande trafik från Google och andra sökmototorer, vilket genererar fler leads och därmed också ökande lönsamhet
Läs gärna mer om sökmotoroptimering.
Vill du få fler kunder och leads med sökmotoroptimering?
Vi är idag ständigt online och uppkopplade.
Allt vi vill veta och allt vi söker efter, är bara några knapptryckningar bort och kan hittas i valfri sökmotor.
Men det gör också att det finns ett enormt mediebrus på nätet som det kan vara svårt att nå igenom till kunderna.
Det är viktigare än någonsin att dina tjänster eller produkter syns i sökresultatet, ju högre desto bättre, när dina potentiella kunder söker efter dem.
 • Gör de inte det, så innebär det med stor sannolikhet att ditt företag går miste om just den kunden
 • Samt de leads den besökaren hade kunnat generera
Om du väljer JustValue som din sökmotorkonsult så kan du undvika detta.
Är det extra viktigt att synas på nätet nu när Amazon etablerar sig i Sverige?
Ja, definitivt, oavsett om du tänker sälja via Amazon eller inte.
Speciellt viktigt är det för dig som säljer dina produkter via nätet till dina kunder.
Oavsett om:
 • Du säljer dina produkter genom en egen e-shop eller via den svenska onlinehandeln i stort
 • Du avser att sälja dina produkter via Amazon eller inte
Läs mer vikten av synlighet på nätet och Amazons etablering i Sverige här.
Är det särskilt viktigt att vara synlig på nätet i Coronatider?
Så är det. Definitivt. Så här i Coronatider så har det blivit viktigare än någonsin att synas på Google och i andra sökmotorer.
Restriktionerna i samband med pandemin har medfört att allt fler jobbar hemifrån så långt som möjligt, undviker fysiska möten (i t.ex. butiker och köpcentrum) och ändrar sitt sätt att köpa och konsumera mot ett allt mer online-baserat kundbeteende (sökbeteende och köpbeteende). Då ställs helt nya krav på att verkligen synas i sökningar på nätet.
Därför gäller det nu allt viktigare att lägga kraft på strategiskt SEO-arbete för att:
 • Synas i sökningarna
 • Locka fler potentiella kunder till just din sajt
 • Generera fler leads
 • Öka möjligheterna att generera fler konverteringar
För många företag, speciellt de som känner av restriktionerna på grund av pandemin och nu befinner sig i kris, så kan en massiv satsning på SEO vara en kritisk insats för att generera fler affärer och öka företagets intäkter.
I Just Values arbetssätt finns ett djupgående inslag av beteendevetenskap och beteendeekonomi beträffande människors sökbeteende, kundbeteende och köpbeteende på nätet som ger resultat.
 • Vi kan härigenom definiera hur olika händelser kan påverka dessa mönster.
 • Samt hur vi kan vända dem till fördel för våra kunder.
Läs mer om SEO i Coronatider här.
Varför uppnår Just Values kunder så effektfulla resultat vid sökoptimering?
Med våra unika arbetsmetoder inom sökoptimering så hjälper vi dig att snabbt, riskfritt – och utan att behöva plöja ned en förmögenhet på annonser – ranka så högt som möjligt med hänsyn till konkurrensen på strategiskt viktiga sökord och sökfraser.
Därigenom så ser vi till att våra kunder:
 • Blir synliga i sökningar, på Google och också i andra sökmotorer
 • Får en bättre position i rankingen för organisk trafik
 • Får mer trafik – och framför allt också mer relevant trafik – till sin hemsida
 • Får chansen till fler och bättre leads och också en ökande konverteringsgrad
Vad är hemligheten bakom Just Values framgångar inom sökmotoroptimering?
Vi brukar säga att det är bredden, kompetensen, erfarenheten, förståelsen för sök- och köpbeteenden hos potentiella kunder liksom vikten av lokal anknytning för tjänster och produkter, hejdlösa mängder med kreativitet samt beredvilligheten att ständigt ta till oss förändringar och följa med i den snabba utvecklingen av Googles algoritmer även när det innebär tvära kast.
För att nu bara nämna några små detaljer.
 • Vi kan SEO i grunden.
 • Vi kan Google och andra sökmotorer och vet hur de jobbar.
 • Vi förstår mänskligt beteende i sök- och köpsituationer på nätet.
 • Vi förstår vikten av engagemang.
Vi levererar också milt sagt förbluffande resultat för våra kunder.
 • Både när det gäller ranking, trafikökning samt leads och konverteringar
Vill du ha en konverteringsgrad på 10 – 14%?
 • Många av våra bästa kunder har redan det, andra klättrar fortfarande

Ger SEO-arbetet ingen effekt? Kontakta Just Value!

Välkommen till Just Value, en SEO-byrå som jobbar lite annorlunda och lite bredare med sökmotoroptimering än de flesta andra SEO-byråer.

 • Vi är experter på att se till att våra kunder inte bara får mer trafik – utan också mer relevant trafik – utan att din webbplats är så informativ, intresseväckande och engagerande att besökarna stannar på sajten och letar sig fram till produkter eller tjänster som intresserar dem

Och, som vi alla vet, så innebär mer relevant trafik och större engagemang också både fler och bättre leads.
Det leder självklart också till:

 • Fler konverteringar
 • Samt ökade intäkter

Så. Hur är det?

 • Får du ingen effekt av ditt SEO-arbete?