Vad kostar SEO?

Hur fungerar E-SEO?

Hur fungerar E-SEO eller engagemangsoptimering med Just Value?
Vi är en unik engagemangsoptimeringsbyrå som jobbar med engagemangsoptimering på en nivå dit väldigt få andra SEO byråer ens försöker nå och det märks i vårt sätt att arbeta.

E-SEO med Just Value innebär att:

 • Vi driver tillsammans satsningen på engagemangsoptimering med kompetens, insikt, engagemang, erfarenhet
 • Attraherar besökare med intressant och engagerande innehåll och design
 • Levererar konkreta (och lysande) resultat när det gäller synlighet och ranking i sökningar samt ifråga om leads, konverteringar och ökande lönsamhet
 • Ligger i den absoluta framkanten när det gäller engagemangsoptimering, istället för att guppa fram i andras kölvatten
 • Håller oss ständigt à jour med utvecklingen på alla plan som berör olika aspekter av engagemangsoptimering
 • Har djupa insikter om beteendevetenskap online
  (alltså människors sökbeteende, kundbeteende och köpbeteende online)
 • Identifierar snabbt förändringar i mönstret i människors beteende online för att se hur du bäst kan engagera deras uppmärksamhet

Hur fungerar E-SEO
Hur fungerar E-SEO

Hur fungerar E-SEO / engagemangsoptimering?

Med väl genomtänkt engagemangsoptimering så hjälper vi dig att:

 • Synliggöra företagets produkter och tjänster i sökningar
 • Förmedla relevant information till såväl befintliga som potentiella kunder
 • Bygga och stärka ditt varumärke
 • Engagera dina besökare med väl genomtänkt, intresseväckande och attraktivt innehåll
 • Nå ut till rätt målgrupper
  – via rätt kanaler (de kanaler dina målgrupper oftast använder)
  – och på rätt plattformar (de plattformar som dina målgrupper oftast använder)
 • Generera fler leads och konverteringar och därmed också ökande lönsamhet

Våra E-SEO konsulter börjar först med att göra en analys av din verksamhet.

Såsom t.ex.:

 • Hur du hamnar i sökresultatet i sökmotorn
 • Efter den analysen görs E-SEO analysen, som visar var det största engagemanget bland besökarna huvudsakligen ligger.
 • Därefter så kan man börja optimera, t.ex. med innehåll och design som kommer att attrahera besökarna och locka dem att stanna kvar på sidan 

Vi jobbar också nära dig och lyssnar alltid på dig.

 • Vi lyssnar alltid till dina åsikter och tar så långt som möjligt också hänsyn till dessa
 • Men om dessa åsikter lägger krokben för din satsning på din engagemangsoptimering och i värsta fall riskerar att skada den eller det resultat som den skulle kunna ge, så drar vi oss inte för att säga ifrån

Varför skall man välja engagemangsoptimering?

För dig som vill ligga i framkant i din bransch så är det viktigt att satsa genomtänkt, strategiskt och långsiktigt genom engagemangsoptimering.

För att lyckas optimalt när du engagemangsoptimerar så behöver du en partner som:

 • Är dynamisk, innovativ och nyskapande
 • För kund efter kund, år efter år, har levererat lysande resultat
 • Verkligen kan engagemangsoptimering

Vi hjälper dig att förstå fördelarna med att arbeta genom E-SEO och hur det kommer att hjälpa dig att skapa de resultat som krävs för att vara en lyckad digital satsning.

De flesta undrar varför man inte har arbetat på detta sätt tidigare, efter påbörjat arbete.
Vi skapar resultat genom att arbeta annorlunda med sajten på ett mer djupdykande sätt i både kod, text, bild/video samt taktik. Det är också enkelt förklarat över hur fungerar E-SEO.